TSH

TRAMPOLINE SCHOOL HEERENVEEN

Eind 2016 is de trampoline School Heerenveen  (TSH) opgericht. TSH komt voort uit Topsport Noord en leidt jonge talenten op voor nationaal en  internationaal  topniveau. NK, EK, WK en Olympische Spelen. Een reële ambitie want eerder zijn vanuit TSH bijvoorbeeld Claudia de Graaf ( finalist WK Synchroon 2018) Carlijn Blekkink (finale EK junioren) en Daan Bergsma (jeugd EK) afgeleverd.

Op dit moment worden er 18 toptalenten begeleid, over 4 jaar willen we 50 talenten trainen.

Vanaf 1 juli 2020 zal de afdeling Trampoline springen van de vereniging WIK-FTC overgenomen worden door TSH. Hiermee hopen we breedtesport beter te kunnen promoten en de doorstroom van talenten soepeler te laten verlopen.

Top