TSH

TRAMPOLINE SCHOOL HEERENVEEN

Eind 2016 is de trampoline School Heerenveen  (TSH) opgericht. TSH komt voort uit Topsport Noord en leidt jonge talenten op voornationaal en  internationaal  topniveau. NK, EK, WK en Olympische Spelen. Een reële ambitie want eerder zijn vanuit Topsport Noord bijvoorbeeld Carlijn Blekkink (finale EK junioren) en Daan Bergsma (jeugd EK) afgeleverd.

Op dit moment worden er 18 toptalenten begeleid, over 4 jaar willen we 50 talenten trainen.

Onlangs hebben TSH en WIK FTC de intentie uitgesproken om samen te gaan werken. Doel is om de breedtesport te promoten en om zo gezamenlijk weer nieuwe talenten op te leveren.

Top